سکانسی ماندگار از فیلم کندو @vossoughi_behrouz #بهروزوثوقی #بهروز_وثوقی #کندو #اسطوره #سینما #ایران #هنرمند #سلطان #عشق #بهروز_وثوق #behrozvosoghi #behrouzvossoughi #kando